วุฒิ ม.6 เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน

loading...

อัพเดท ข่าวเปิดสอบ ทุกหน่วยงาน

เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนที่รับ
1. รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน
2. รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 คน
แบ่งเป็น
– ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน
– ชาวไทยพุทธ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ
– เป็นหญิงโสด
– อายุ 16 – 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

(ดูแล้ว 210 ครั้ง : ดูแล้ว 1 ครั้ง วันนี้)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


loading...
BY SAKHIRAN @