มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ประกาศรับสมัคร, พนักงานมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งอาจารย์ 5 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
loading...

อัพเดท ข่าวเปิดสอบ ทุกหน่วยงาน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ประกาศรับสมัคร, พนักงานมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งอาจารย์ 5 ตำแหน่ง

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท
ประเภท : สายวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งอาจารย์ รวม 5 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
ระดับ ป.โท-เอก คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน
วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สอบทดลองสอน 50 คะแนน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
รวม 300 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สามารถอุทิศเวลานอกราชการได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
– มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://department.kru.ac.th/kru_person/index.php

 

(ดูแล้ว 193 ครั้ง : ดูแล้ว 1 ครั้ง วันนี้)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


loading...
BY SAKHIRAN @