กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

กรมปศุสัตว์
loading...

อัพเดท ข่าวเปิดสอบ ทุกหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

 


กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3 เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1 รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2 ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3 ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5 ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ทักษะ
1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม 2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 3 มนุษยสัมพันธ์ 4 ทัศนคติ และแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://pvlo_bkk@dld.go.th

 

(ดูแล้ว 24 ครั้ง : ดูแล้ว 1 ครั้ง วันนี้)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


loading...
BY SAKHIRAN @