กรมการปกครอง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุโขทัย)

กระทรวงมหาดไทย
loading...

อัพเดท ข่าวเปิดสอบ ทุกหน่วยงาน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุโขทัย)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

– ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.sukhothai.go.th


คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
#หนังสืออ่านสอบรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริง
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย
#อัพเดทแนวข้อสอบกรมการปกครอง #อัพเดทใหม่ล่าสุด
#เฉลยแนวข้อสอบ #กรมการปกครอง  เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#แนวข้อสอบ เก็งแนวข้อสอบกรมการปกครอง 60 โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ “@”ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z

จำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ #กรมการปกครอง ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ


1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
2 ถาม ตอบ แนวข้อสอบ พรบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3 แนวข้อสอบ พรบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
4 แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ ปัจจุบัน
5 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
6 การอำนวยความเป็นธรรม ของฝ่ายปกครอง
7 ความรู้เกี่ยวกับกองอาสารักษาดินแดน
8 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 2542
10 แนวข้อสอบเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11 แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ
12 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
13 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท พ.ศ. 2547
14 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
15 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พรบ ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม
16 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
17 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
18 แนวข้อสอบระเบียบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
19 สรุป +แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
20 แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
21 การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
22 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
23 สรุป + แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
24 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม
25 การเตรียมตัว เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ ภาค ค

จำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ #กรมการปกครอง ตำแหน่ง พัสดุ รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง

จำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ #กรมการปกครอง ตำแหน่ง พัสดุ รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่ง บัญชี
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ใหม่ล่าสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
– ถาม ตอบ ความรู้เรื่องบัญชีบริการ
– แนวข้อสอบการบัญชี
– แนวข้อสอบหลักการบัญชี
– หลักการบัญชีเบื้องต้น

(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

– นายอำเภอ
– เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักวิชาการการเงินและบัญชี
– เจ้าพนักงานปกครอง
– เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
– เจ้าหน้าที่ปกครอง
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– เจ้าหน้าที่ธุรการ
– นายช่างไฟฟ้า

*******************************

ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ


วิธีการสั่งซื้อ

กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @

กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851

*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080

+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c
+++ Line @ : @qod6536c ใส่ “@” ด้วยนะครับ
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Web Site : www.sheetthai.net
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z

1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน “เที่ยงคืน” (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)

#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือเตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #กรมการปกครอง  #2560 #ใหม่ล่าสุด #60
ข่าวเปิดสอบ, หนังสือ, คู่มือ, เตรียมสอบ, เก็งข้อสอบ, ติวสอบ, แนวข้อสอบ, อัพเดทแนวข้อสอบ, ประกาศสอบ,
เฉลยแนวข้อสอบ, รับสมัครสอบ, ประกาศรับสมัคร, โหลดแนวข้อสอบ, แจกแนวข้อสอบ, โหลดข้อสอบฟรี

แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดตราด
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดตาก
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดเลย
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบกรมการปกครอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(ดูแล้ว 22 ครั้ง : ดูแล้ว 1 ครั้ง วันนี้)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


loading...
BY SAKHIRAN @